Kent Tarihi Müzesi ve Saat Kulesi

Safranbolu Kent Tarihi Müzesi

kent-tarihi-muzesi

Eski Hükümet Konağı Kastamonu Valisi Enis Paşa ile İlçe Kaymakamı Ahmet Bey öncülüğünde ilçe halkının maddi destekleriyle iki yıl içinde (1904-1906) “kale” olarak adlandırılan tepeye inşa edilmiştir. Tamamen kesme taştan yapılan bina, 800 m² kapalı bir alana ve bir de mahzen bölümüne sahiptir.
Bina, tarih içinde askeri, mülki ve adli yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. 19 Ocak 1976 tarihinde çıkan bir yangın sonucu çatısından tutuşarak yanmıştır.

saat-kulesi

Kale de bulunan, Padişah lll. Selim’in Sadrazamı Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Saat Kulesi (1797), Sultan ll. Abdulhamit Han devrinde yaptırılan Cephane Binası (1890) ve Cezaevi Binası (1906) diğer önemli tarihi yapılardandır. 2000 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Eski Hükümet Konağı ve çevresindeki binaların restorasyon çalışmasına başlanmış, 2006 yılında tamamlanmıştır.

Eski Cezaevi
Eski Cezaevi

Kent Tarihi Müzesi, kentin kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik zenginliğini tanıtmak ve yarının kentlilerine yol gösterebilmek amacıyla Safranbolu ile ilgili her türlü bilgiyi, belge, eşya, görsel malzeme, ses ve video kayıtlarını bünyesinde bulundurmak, bu verilere dayalı olarak geçici ve sürekli sergiler düzenlemek amacıyla kurulmuş kültür birimidir.

Müze; zemin, 1.kat ve 2. kat olmak üzere 3 kattan oluşmaktadır. Safranbolu’nun günümüze kadar geçirdiği evreleri kronolojik olarak izleyebilir, yaşam ve kültürünü görüp eski bir Safranbolu Çarşısı’nda gezebilirsiniz.

sekerci

semer

Zemin Kat
Safranbolu’da yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve ilçe ekonomisini canlı tutan ticari hayat, müzenin zemin katında canlandırılıyor. Esnaf ve Zanaatkârlar Çarşısı olarak adlandırılan bu bölümde ilçede önemli yere sahip meslekler hakkında fotoğraflarla desteklenmiş bilgiler edinebiliyoruz. Ayrıca salonda, yemenicilik, semercilik, demircilik, ahşap işçiliği, kalaycılık, bakırcılık, eczacılık, şekercilik, baharatçılık gibi mesleklere dair canlandırmalarla karşılaşıyoruz. Böylece yöredeki esnaf ve zanaatkârların çalışma ortamları hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.

giris

Birinci kat
Bu katta Safranbolu’nun binlerce yıllık tarihi; belgelerle, haritalarla, uydu görüntüleriyle gözle görünür hale geliyor. Giriş katta sergi salonunun yanı sıra bir de konferans salonu bulunmakta.

2.kat

İkinci kat
Bu katta Etnografya Salonu ve Fotoğraflarla Safranbolu Salonu adı verilen iki bölümle karşılaşıyoruz.

makam-odasi

etnografya

Etnografya Salonu
Yöre kültürünü ve yaşayış biçimini yansıtmada büyük ölçüde etkili olan bu salonda; Cumhuriyet yıllarına ait giysiler ve aksesuarların yanı sıra yöreye özgü antika değerinde olan eşyalar sergilenmekte.

Fotoğraflarla Safranbolu Salonu
Adına bakılarak, bu salonda yalnızca Safranbolu fotoğraflarıyla karşılaşılacağı düşünülmesin. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar uzanan tarihsel süreç, burada bulunan belgelerle ve görsellerle aydınlatılmış. Osmanlı’dan biraz daha geriye gidip Roma Dönemi’ne dair de bilgiler edinebileceğimiz madeni paralar ve bahsedilen dönemlerde kaleme alınmış el yazması eserler bu salonda sergileniyor.

Saat Kulesi

Saat Kulesi’ni Sultan III.Selim döneminde Sadrazamlık yapan, Safranbolulu Sadrazam İzzet Mehmet Paşa 1797 yılında yaptırmıştır. Sadrazam İzzet Mehmet Paşa’nın h.1212 (1796) tarihli vakfiyesinde de “Zeferanbolu kasabasında” bir saat kulesi yaptırdığı, yeni bir saat satın alındığı, saatlerin ayar ve bakımları ile ilgili saatçilikten anlayan birinin görevlendirilmesi yazılıdır.

Saat Kulesi, dikdörtgen prizma şeklinde olup, kesme taştan yapılmış, 8-10 m. yüksekliğindedir. Saat Kulesi’nin şehre bakan yüzünde yuvarlak kadranlı bir saat bulunmaktadır. Kulenin her cephesinde dikdörtgen ikişer pencere vardır. Ayrıca kule içerisindeki merdivenin aydınlatılması için de yer yer mazgal delikleri açılmıştır.

kule-girisimerdivenler

Türkiyede üzerine çıkılabilinen tek saat kulesidir. Saat kulesinde görevli olan İsmail amca bu görevi gönüllü olarak üstlenmektedir. Kensisi ile ziyareti sırsınca yarım saatten fazla sohbet etme imkanı buldum. Sadece Safranbolu saat kulesi ile ilgili değil, Göynük, Ankara, Edirne saat kuleleri hakkında da konuştuk.

makine

Saat kurmalı olarak çalışıyor, bakım ve onarımını İsmail amca yapıyor. Saat her 30 dakikada bir çana vuruyor. Kule üzerine çıktığınızda çanın arka tarafına baktığınızda 1979 tarih kabartmasını rahatlıkla görebiliyorsunuz.

1797

ismail-amca

Bir cevap yazın